Veszélyes áru csomagolás

Mit is nevezünk veszélyes árunak?

Veszélyes árunak nevezzük mindazon árucikkeket és anyagokat amelyek a szállításuk során jelentős mértékben veszélyeztetik az egészséget, a biztonságot, a környezetet és a vagyontárgyak épségét, valamint amelyeket a szabályzatok ( ADR, IATA, RID, IMDG) veszélyes áruként tartanak nyilván.

A veszélyes áruk tulajdonságaikat tekintve több ún.’veszélyességi osztályba’ sorolhatóak ezeket az osztályokat szabályzatok egyértelműen meghatározzák.

A veszélyes áruk csomagolása, szállítása, (...)